Info om killingelisten

GENEREL INFORMATION OM KILLINGELISTEN OG UNGDYR-VOKSENLISTEN:

 

Listerne er gratis for SUAs medlemmer.

 

Giv besked om nye kuld/katte og ændringer til webmasteren. Websiderne opdateres løbende. Den trykte killingeliste på udstillinger bearbejdes nogle dage før en udstilling, hvorfor ændringer skal være os i hænde senest 7 dage før udstillingen.

 

Oplysningerne for kuld skal omfatte race, stamnavn, fødselsdato, antal killinger til salg og farve, forældre og forældres race og farve.

 

Oplysningerne for ungdyr/voksne skal omfatte navn inkl. stamnavn og fødselsdato. Du kan supplere med en kort beskrivelse af katten.

 

For både killinger og ungdyr/voksne gælder, at du kan supplere med et billede af kuldet/katten

 

Killinger slettes fra listen, når de er 6 måneder.

 

Husk at give besked til webmasteren når jeres katte er solgt.

 

Kontakt webmaster for ændringer

 

suaspecialklub@gmail.com

 

 

© All Rights Reserved.

SUA 2017