Om klubben

Vores formål er:

 

 

• At fremme interessen for abyssiniere og somali.

 

Det gør vi ved at have stand på flere af de danske racekatteudstillinger; ved at afholde en eller flere fremvisninger rundt om i landet; ved at udarbejde informationsmateriale om racerne og - selvfølgelig - ved at holde dette website opdateret med informaion og aktuel killingeliste.

 

 

 

 

• At yde vejledning til medlemmerne i spørgsmål af racespecifik karakter.

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem og høre, hvem i klubben, der bedst kan svare på specifikke spørgsmål.

 

 

 

 

• At arbejde for sundhed og godt temperament.

 

SUA's avlsanbefalinger og informationsmateriale til medlemmerne sikrer, at klubbens opdrættere af abyssiniere og somalier har grundlaget for at opdrætte sunde killinger med et godt temperament.

• At yde støtte til - og samarbejde med - klubbens medlemmer af FIFe's Breed Counsils for racerne.

 

Klubbens bestyrelse har en løbende kontakt til Breed Counsil via flere bestyrelsesmedlemmers medlemskab af disse.

 

 

Du er meget velkommen som medlem hos SUA. Som medlem kan deltage i diverse medlemsarrangementer og møde andre interesserede i de 2 katteracer.

 

Det koster 100 kr. om året at være medlem af SUA.

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af beløbet på vores konto i

Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4361075.

 

Husk tydelig angivelse af indbetaler!

 

 

© All Rights Reserved.

SUA 2017